جلسه کارگروه موکت انجمن برگزار شد

عصر روز سه شنبه هفدهم مرداد ماه اعضای کارگروه موکت انجمن تشکیل جلسه دادند.

عصر روز سه شنبه هفدهم مرداد ماه اعضای کارگروه موکت انجمن تشکیل جلسه دادند.

در این نشست در خصوص مسایل و مشکلات واحدهای تولید موکت در حوزه تامین مواد اولیه و قیمت گذاری و مشکلات مربوط به صادرات و رفع تعهدات ارزی بحث و تبادل نظر شد.
همچنین طرح مطالعات بازار موکت در ایران و جهان که توسط موسسه پویشگران ارائه شده بود مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد