شماره ۱۹

  بهار ۱۴۰۳

  مشکلات حمایت گرایی، جایگزین واردات در مقابل سیاست صنعتی صادرات محور

  شماره ۱۸

  بهار ۱۴۰۳

  سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل

  شماره ۱۷

  زمستان ۱۴۰۲

  تحول دیجیتال در صنعت نساجی-گزارش۲-اتاق بازرگانی

  شماره ۱۶

  زمستان ۱۴۰۲

  تحول دیجیتال در صنعت نساجی-گزارش۱-اتاق بازرگانی

  شماره ۱۵

  پاییز ۱۴۰۲

  نگاهی بر چشم انداز اقتصاد جهان

  شماره ۱۴

  پاییز ۱۴۰۲

  نقش بخش خصوصی در توسعه ملی-اتاق

  شماره ۱۳

  پاییز ۱۴۰۲

  چشم انداز بخش صنعت جهان تا ۲۰۲۶

  شماره ۱۲

  تابستان ۱۴۰۲

  مرکز پژوهش های مجلس

  شماره ۱۱

  بهار ۱۴۰۲

  برنامه راهبردی فرش ماشینی و موکت ۱۴۰۲-۱۴۰۶

  شماره ۱۰

  بهار ۱۴۰۲

  برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک ۱۴۰۲-۱۴۰۶

استفاده از مطالب این جزوات با ذکر منبع بلامانع است