گسترش همکاری های انجمن صنایع نساجی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

هزار و صد بیست و چهارمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و رؤسا و دبیران کارگروه های تخصصی انجمن برگزار شد.

هزار و صد بیست و چهارمین نشست هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و رؤسا و دبیران کارگروه های تخصصی انجمن برگزار شد.

پس از طرح مسائل و کارتابل دستور جلسه، آقایان دکتر عزیزاله قربانی معاون صنایع کوچک، لاهوتی دفتر توسعه صنعتی و فناوری، بگی مطالعات شهرک های تخصصی پتروشیمی، اکبریان دفتر مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، افتخاریان مشاور معاونت توسعه کسب و کار صنایع کوچک، احسان یوسفی از تنظیم بازار شرکت صنایع ملی پتروشیمی و سینا یوسفی از دفتر مطالعات توسعه صنایع پتروشیمی حضور یافتند. در این نشست پس از ارائه توضیحات دکتر کاظمی در خصوص تاریخچه انجمن صنایع نساجی ایران بحث های متعددی در خصوص مسائل و مشکلات واحدهای صنعت نساجی در شهرک های صنعتی سراسر کشور مطرح گردید و حاضرین در این جلسه با گله مندی از ارائه خدمات مختلف توسط شرکت شهرک ها به طرح مسائل و مشکلات موردی در شهرک های صنعتی در استان های مختلف پرداختند. در بخش دیگری از این نشست مهندس امامی رئوف با اشاره به فراگیری انجمن صنایع نساجی ایران به عنوان تشکل ملی فراگیر به نقش استان ‌های مختلف نساجی خیز کشور در شکل گیری و تقویت انجمن پرداخت و ابراز امیدواری نمود تا همکاری ویژه و جدیدی بین انجمن صنایع نساجی ایران و سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی برقرار گردد و در حوزه های مختلف آموزشی، کسب و کار، نمایشگاه های داخلی و خارجی و کنسرسیوم های صادراتی و پروژه های آماری و پایان نامه های دانشگاهی همکاری جدی صورت پذیرد. در ادامه این جلسه دکتر قربانی به طرح سیاست‌ های صنایع کوچک در چابک سازی و توسعه کسب و کارها در صنعت پرداخت پس از ایشان بگی و افتخاریان به طور مبسوط درخصوص تجربیات شهرک های صنعتی و مسائل و مشکلات آن ها و و کنسرسیوم های صادراتی و لزوم اثرگذاری تشکل های صنعتی بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری ها صحبت کردند و در بخش پایانی نشست نیز آقایان اکبریان و یوسفی از موضوعات مرتبط با دفتر مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی سخن گفتند و در جمع بندی جلسه مقرر شد تا ضمن حفظ ارتباطات فیمابین برنامه‌ریزی ‌های اجرایی در جهت گسترش همکاری ‌های مشترک صورت پذیرد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد