شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک اصفهان

۱۴۰۳/۰۱/۲۹

۱۴ تا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۳