بازگشت پرشکوه بزرگترین نمایشگاه فرش و کفپوش‌های جهان به دبی

پس از ۱۳ سال حضور نمایشگاه جهانی دموتکس در ترکیه و لزوم برگزاری یک نمایشگاه پویا، پایدار و بدون جانبداری سیاسی در یک بازار بزرگ و قابل دسترس برای کلیه مشتریان منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ... نمایشگاه دموتکس مجدد در سال جاری در مرکز تجارت جهانی دبی در قلب شهر دبی با دسترسی بسیار عالی از نقاط مختلف این شهر در صبح روز سه شنبه ۴ اردیبهشت آغاز به کار کرد.