نشست مشترک کارگروه بافندگی و رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن صنایع نساجی ایران و هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران

عصر روز سه‌شنبه دوازدهم تیرماه سالن جلسات انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست مشترک کارگروهای بافندگی و رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن و اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران بود. 

عصر روز سه‌شنبه دوازدهم تیرماه سالن جلسات انجمن صنایع نساجی ایران میزبان نشست مشترک کارگروهای بافندگی و رنگرزی، چاپ و تکمیل انجمن و اعضای هیأت مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران بود. 

در این نشست که با هدف توسعه تعاملات فی مابین انجمن صنایع نساجی ایران و انجمن صنایع پوشاک برگزار شده بود، در خصوص نحوه تعاملات فی مابین اعضای این دو تشکل بحث و تبادل نظر شد و پیشنهادات مختلف در خصوص نحوه تعامل کمیته‌های تخصصی و تعاونی در برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و توانمندی‌های شرکت‌ها و نیز تشکیل کارگروه تخصصی مطرح شد. 
این نشست در راستای تحکیم ارتباط دو تشکل در برنامه‌ریزی بهتر برای تامین مواد اولیه زنجیره ارزش صنعت نساجی و نیز آشنایی بیشتر واحدهای نساجی با روند تغییر مد در صنعت پوشاک برگزار شد، که مقرر شده است در فواصل زمانی مختلف تکرار گردد.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد