اسـتانداردهای اجباری در صنعت نساجی منتفی شد

با پیگیری‌های انجمن صنایع نساجی ایران و همکاری‌ تشکل‌های نساجی و پوشاک استانداردهای اجباری در صنعت نساجی منتفی شد.

با پیگیری‌های انجمن صنایع نساجی ایران و همکاری‌ تشکل‌های نساجی و پوشاک استانداردهای اجباری در صنعت نساجی منتفی شد.

 

همانطور که مستحضر می‌باشید در ماه‌های اخیر اخبار و پیگیری‌های متعددی توسط سازمان ملی استاندارد در خصوص اجباری شدن برخی از استانداردها در صنعت نساجی و پوشاک مطرح شده بود که به دلیل عدم وجود بسترهای لازم و نیز عدم وجود ضرورت علمی و اقتصادی در این خصوص  با مخالفت جدی تشکل‌های نساجی مواجه شد.
پیرو جلسات برگزار شده با مدیران و کارشناسان محترم سازمان ملی استاندارد و حمایت و پیگیری‌های دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت به خصوص مدیر کل محترم دفتر نهایتاً در جلسه شورای عالی استاندارد با مخالفت وزیر صنعت معدن و تجارت و لزوم همراهی و توجه ویژه به نظرات تشکل‌های تخصصی این صنعت استانداردهای اجباری در حوزه صنعت نساجی و پوشاک به تصویب شورای عالی استاندارد نرسید.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد