بررسی و تحلیل روند عرضه های مواد اولیه گریدهای پلی پروپیلن در کمیته تخصصی پتروشیمی

ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ سالن شهید تندگویان شرکت ملی پتروشیمی میزبان نشست کارگروه تخصصی صنایع پتروشیمی

ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ سالن شهید تندگویان شرکت ملی پتروشیمی میزبان نشست کارگروه تخصصی صنایع پتروشیمی

در این نشست که با حضور ذینفعان برگزار شد روند ماهیانه عرضه فعلی گرید های نساجی، شیمیایی و... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد در جهت کاهش میزان رقابت در گرید های شیمیایی، بخشی از کف عرضه BOPP کسر و به تایید و توافق اعضای کارگروه پلی‌پروپیلن به سایر گریدها اضافه شود.
بود.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد