پاکستان، قزاقستان، و سنگال دستور کار نشست کارگروه صادرات انجمن

نشست کارگروه صادرات انجمن نساجی ایران صبح روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه با حضور اعضای محترم انجمن برگزار شد.

نشست کارگروه صادرات انجمن نساجی ایران صبح روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه با حضور اعضای محترم انجمن برگزار شد.

در بخش آغازین این نشست پس از خیر مقدم آقای مهدی ضابطی رئیس کارگروه صادرات انجمن آمارهای مربوط به صادرات و واردات ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ و نیز آمارهای مربوط به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ را ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن در بخش آغازین این نشست مهندس زینب بخشی از کارشناسان واحد مطالعات راهبردی و آماری انجمن، به ارائه گزارشی از مراودات تجاری پاکستان و تحلیل آمارهای واردات و صادرات این کشور و به خصوص آمار تجاری مربوط به صنایع نساجی این کشور پرداخت و در ادامه سرکار خانم دامرودی دبیر اتاق بازرگانی ایران و پاکستان به ارائه توضیحات مبسوطی در خصوص اقتصاد و تجارت پاکستان پرداخت.

در بخش دوم این نشست دکتر دهشیری رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در سنگال به ارائه توضیحات کاملی از اقتصاد و تجارت سنگال پرداخت و در بخش پایانی این نشست مهندس مهدیه اسکافی از کارشناسان واحد مطالعات راهبردی و آماری انجمن به ارائه گزارشات آماری از مراودات تجاری کشور قزاقستان و مراودات تجاری ایران و قزاقستان به خصوص در حوزه صنعت نساجی پرداخت.

دبیرخانه انجمن نساجی ایران

این خبر در واحد اخبار انجمن صنایع نساجی ایران تهیه و به نگارش در آمده است

نظرات شما

نظرات خود را با ما در میان بگذارید

آدرس پست الکترونیکی شما نمایش داده نخواهد شد