درخواست عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران

خوش آمدید

خواهشمند است جهت ثبت درخواست عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران، اطلاعات خواسته شده در فرم درخواست عضویت را به دقت تکمیل نمایید و همچنین تصاویر مدارک خواسته شده را جهت بررسی بارگذاری نمایید پیشنهاد می شود پیش از شروع ثبت درخواست، تصاویر ذیل را آماده داشته باشید:

  • تصویر آخرین تغییرات روزنامه رسمی / روزنامه رسمی سرمایه ثبت شده
  • جواز تاسیس
  • پروانه بهره برداری
  • تصویر آخرین لیست بیمه کارکنان
  • لوگوی شرکت
  • عکس پرسنلی مدیرعامل - رئیس هیئت مدیره